Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dla: Sejm RP
[autor:] K. Grajewski
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych