Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Tytuł Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i Senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny
[w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani prof. Marii Kruk-Jarosz
[autor:] K. Grajewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2010
ISBN: 978-83-7666-001-1
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych