Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: temporalnego obowiązku rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
Dla: Sejm RP
[autor:] K. Grajewski
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych