Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZagadnienia dopuszczalności ustawy konstytucyjnej w praktyce ustrojowej pod rządami Konstytucji z 1997 r.
[w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce
[red:] A. Szmyt
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 34-35
ISBN: 83-7059-722-X
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych