Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I CSK 31/07): naruszenia praw osoby trzeciej w związku ze sprawowaniem mandatu senatora
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
Numer wydania nr 7-8
[autor:] K. Grajewski
Miasto: Warszawa 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych