Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Dorota Lis-Staranowicz, Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym
[autor:] K. Grajewski
Przegląd Sejmowy
Nr: 5
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 184-188
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych