Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego a niektóre regulacje Konstytucji z 1997 r.
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 11
[autor:] K. Grajewski
Miasto: Gdańsk 2003
Strony: 471-481
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych