Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKonstytucyjna regulacja zasady incompatibilitas a inne przepisy dotyczące sprawowania mandatu posła i senatora
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 1
[autor:] K. Grajewski
Miasto: Warszawa 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych