Publikacja typu: Sprawozdania
TytułSprawozdanie z Konferencji
Tytuł (konferencji/wydarzenia) temat: „Projekt Konstytucji RP w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego”, Gdańsk, 7–9 marca 1997 r.
[autor:] K. Grajewski
Wydawnictwo: Przegląd Sejmowy nr 4
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych