Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO dopuszczalności stosowania sposobów erystycznych w postępowaniu sądowym
Nazwa czasopisma "Palestra" 2004
Numer 7-8 (559-560)
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 12
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa