Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProjekt ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze
Numer 3
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych