Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2009 r
Wyrok: sygn. IV KZ 34/09
[w:] Prokuratura i Prawo
Numer wydania 12
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Kraków 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki