Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułCel stosowania tymczasowego aresztowania
Wyrok: Glosa do postanowienia SN z dnia 12 marca 2019 r, WZ 19/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, tom II
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki