Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWacława Dawidowicza koncepcja prawa administracyjnego
[w:] J. Warylewski (red.), Zagadnienia nauki prawa w 40 lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
[autor:] T. Bąkowski
Wydawnictwo: Gdańskie Studia Prawnicze 2010, t. XXIV
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 83-90
ISBN: 1734-5669
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego