Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCzęściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
[w:] M. Cherka, F.M. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Waszawa 2010
Strony: 342-349
ISBN: 978-83-264-0476-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego