Publikacja typu: Referaty
TytułNadzór nad tworzeniem prawa przez podmioty samorządu terytorialnego niebędące organami tego samorządu
Na konferencji: Nadzór nad samorządem terytorialnym a granice jego samodzielności, IV Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 18 listopada 2010 r.)
[autor:] T. Bąkowski,M. Brzeski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego