Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułIV Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Kraków 18 listopada 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego