Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Kazimierz nad Wisłą 19-22 września 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego