Publikacja typu: Hasła
TytułPrawo dostepu do informacji publicznej
[w:] Leksykon praw człowieka. 100 podstawowych pojęć
[red:] S. Sykuna, M. Balcerzak
[autor:] J. Nawrot
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego