Publikacja typu: Hasła
TytułInteres publiczny
[w:] Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć
[red:] A. Powałowski
[autor:] J. Nawrot
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego