Publikacja typu: Hasła
TytułZasada skutku pośredniego prawa wspólnotowego
[w:] Prawo integracji w Europie. Podręczny leksykon tematyczny
[red:]  A. Nawrot, J. Nawrot
[autor:] J. Nawrot
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej
Miasto: Gdynia 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego