Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpinia w sprawie przekazywania komisji śledczej dokumentów i materiałów uzyskanych przez członków komisji w trakcie prywatnych rozmów
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 2
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych