Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2004 r. (sygn. akt K. 38/03)
[w:] Przegląd Sejmowy
Numer wydania 2
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych