Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawnomiędzynarodowe i cywilistyczne pojęcie szkody w środowisku
[w:] Odpowiedzialność za szkodę w środowisku
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean, K. Klenowska
Miasto: Toruń 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska