Publikacja typu: Referaty
TytułRozpowszechnianie muzealiów w sieci – prawa i obowiązki instytucji kultury
Na konferencji: Wirtu@lna kultura - prawne aspekty rozpowszechniania zbiorów w Internecie, Warszawa
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa