Publikacja typu: Referaty
TytułFałszerstwo zabytków w świetle prawa polskiego
Na konferencji: VIII Seminarium z cyklu „Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – Praktyka – Prawo”, Zamek Królewski w Warszawie
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa