Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCzy prawo rozumie sztukę?
[w:] Prawna ochrona zabytków
[red:]  T. Gardocka, J. Sobczak
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Miasto: Toruń 2010
Strony: 13
ISBN: 978-83-7611-770-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa