Publikacja typu: Sprawozdania
TytułSprawozdanie z konferencji naukowej na temat Nowe uregulowania dyscyplinarne w Wojsku Polskim
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Konferencja naukowa nt. Nowe uregulowania dyscyplinarne w Wojsku Polskim, 19.02.2010 Gdynia
[autor:] K. Zeidler, R. Depczyński
Wydawnictwo: "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2010 nr 1
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa