Publikacja typu: Referaty
TytułNowa dyskusja na temat statusu jeńców wojennych
Na konferencji: III Konferencja Naukowa „Międzynarodowe prawo humanitarne”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
[autor:] K. Zeidler, M. Głuchowska-Wójcicka
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa