Publikacja typu: Referaty
TytułDefinicje legalne w ochronie dziedzictwa kultury
Na konferencji: Konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza” organizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa