Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawa człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005
Numer t. XIII
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 15
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa