Publikacja typu: Referaty
TytułZasada subsydiarności w prawie ochrony zabytków
Na konferencji: Konferencja nt. prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce „Kiedy Państwo śpi …”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa