Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uzycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Druk Sejmowy nr 3365)
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych