Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi do projektów ustaw nowelizujących ustawy o ustroju m. st. Warszawy (Druki Sejmowe nr 3224, 3273)
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych