Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzedstawicielstwo pracownicze w prawie europejskim
[w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku
[red:] J. Stelina,M. Tomaszewska,A. Wypych-Żywicka
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 291-302
ISBN: 978-83-7531-044-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy