Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja artykułu Joanny Unterschűtz
Opis recenzowanej pozycji: Ochrona praw podstawowych w UE - uwagi na marginesie orzeczeń ETS w sprawach Viking i Laval
[red:]  J. Łabanowski
[autor:] M. Tomaszewska
Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Nr: 9/2010
Miasto: Elbląg 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy