Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO roli i znaczeniu etyki muzealnej
[w:] Muzeum XXI wieku – teoria i praxis
[red:]  E. Kowalska, E. Urbaniak
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Muzeum Początków Państwa Polskiego
Miasto: Gniezno 2010
Strony: 5
ISBN: 978-83-61391-28-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa