Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja pracy pod red. M. Mozgawy pt. Bigamia, Wyd. Verba, Lublin 2010 r.
Opis recenzowanej pozycji: M. Mozgawa (red.), Bigamia, Lublin 2010
[autor:] W. Zalewski
Palestra
Nr: 11-12
Miasto: Warszawa 2010
Strony: 278-282
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Recenzja pracy pod red. M. Mozgawy pt. Bigamia, Wyd. Verba, Lublin 2010 r., Palestra 11-12/2010 r., s. 278 - 282.