Publikacja typu: Referaty
TytułKształt mediacji w Polsce. Możliwości dalszego rozwoju mediacji w ustawodawstwie.
Na konferencji: Mediacja – alternatywa dla procesu sądowego?
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Konferencja „Mediacja - alternatywa dla procesu sądowego?", 16 grudzień 2010 r. WPiA UG, Gdańsk, dr Wojciech Zalewski, referat pt. Kształt mediacji w Polsce. Możliwości dalszego rozwoju mediacji w ustawodawstwie.