Publikacja typu: Referaty
TytułZasady i formy finansowania JST w Polsce
Na konferencji: Projekt / konferencja pt. ” Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem na nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy uczelniami a samorządami na przykładzie Elbląga i Obwodu Kaliningradzkiego”
[autor:] E. Juchnevičius
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego