Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów (Druk Sejmowy nr 2890)
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Numer 4
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych