Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSpołeczna świadomość problemu ochrony dziedzictwa kultury. Kilka uwag wprowadzających (Komunikat)
Nazwa czasopisma "Apelacja Gdańska. Kwartalnik" 2005
Numer 1
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 5
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa