Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpnia w sprawie trybu rozpatrywania sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania zarzutów dotyczących prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 5
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych