Publikacja typu: Hasła
TytułZasada bezpośredniego skutku
[w:] Prawo integracji w Europie. Podręczny leksykon tematyczny
[red:] J. Nawrot, A. Nawrot
[autor:] J. Nawrot
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej
Miasto: Gdynia 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego