Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Druk Sejmowy nr 2976),
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Numer 3
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych