Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C- 453/00 Kühne & Heitz NV v Produktschap voor Pluimvee en Eieren
[w:] Europa Sędziów
Numer wydania 1
[red:] Z. Brodecki
[autor:] J. Nawrot
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego