Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułKonstytucyjny system źródeł prawa w praktyce
[w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP. Raport wstępny
[red:]  K. Działocha
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2004
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych