Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego
Nazwa czasopisma Europejski Przegląd Sądowy
Numer 2/2011
[red:]  A. Wróbel
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 32-39
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy