Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKomentarz do art. 3 k.k.
[w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1 - 31
[autor:] W. Zalewski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
Nr wydania: 2
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Dr Wojciech Zalewski, Komentarz do art. 3 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1 - 31, pod red. M. Królikowskiego, R. Zawłockiego, Warszawa 2011 r., s. 249 - 277.