Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKonstytucyjność art. 58 i następnych Regulaminu Sejmu
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 4
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 114
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych